Automatika i regulisani pogoni u industriji
Reference
Copyright © 2022 Sim elektronika. Sva prava zadržana.

Automatsko doziranje aktivnog uglja za dezinfekciji pitke vode u vodovodnom sistemu

Frekventna regulacija pumpi u sistemu za navodnjavanje semenskog bilja

Automatska rešetka za odvajanje krupnog otpada u sistemu za prečišćavanje otpadnih voda

Kompaktno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda: Automatska rešetka, peskolov, kosi transporter, mastolov, duvaljka i pumpa za izdvojenu mast

Snabdevanje vodom protiv požarnog i sistema za regulaciju temperature u objektu

Automatsko upravljanje bunarskim pumpama putem mekih upuštača i PLC, sa bežičnim renosom podataka i SCADA nadzorom (upravljanjem) celog postrojenja

Automatsko upravljanje bunarskim pumpama putem frekventnih regulatora i PLCa, sa bežičnim prenosom podataka na SCADA aplikaciju

Odezbeđeno snabdevanje vodom iz bunara za sistem sa central pivotom uz GSM dojavu

Uređaj za automatsko testiranje i akviziciju podataka u procesu ispitianja ispravnosti potapajićih pumpi

Upravljanje crpnom stanicom sa mogućnošću daljinskog komandovanja putem GSM-a, u sistemu za snabdevanje pitkom vodom

Automatske rešetke sa trensporterima za odvajanje krupnog otpada u sistemu prečišćavanje otpadnih voda

Frekventna regulacija bunarske pumpe sa GSM nadzorom u izvorištu vode

Buster stanica za snabdevanje vodom naselja Vrdnik sa frekventnom regulacijom uz GSM upravljanjen i dojavom