Automatika i regulisani pogoni u industriji
Komponente
Frekventni regulatori

Frekventni regulatori predviđeni su za regulaciju obrtaja sinhronih i asinhronih AC motora. Ovi uređaji,
zahvaljujući naprednoj tehnologiji, obezbeđuju preciznu kontrolu čak i pri vrlo malim brzinama. Moguća je
vektorska kontrola u otvorenoj i zatvorenoj sprezi. U programu imamo uređaje proizvođača Santerno, Delta i
Parker, Danfoss koji su se pokazali kao vrlo pouzdani u brojnim aplikacijama.
Soft starteri

Uređaj za meko upuštanje trofaznih asinhronih motora, smanjuje mehanička naprezanja i udare na mrežu. Soft
starteri Solcon pored jednostavne montaže i rukovanja, poseduju bypass kontaktor, koji posle izvršenog
zaletanja prespaja motor direktno na mrežu.
 
 
 
Copyright © 2022 Sim elektronika. Sva prava zadržana.
SCADA

SCADA (engl. Supervisory Control And Data Acquisition) predstavlja sistem za merenje, praćenje i kontrolu
industrijskih sistema. Svaki proces u industriji koji ima smisla automatizovati je odličan kandidat za primenu
SCADA sistema i mreža.  Projektovanje SCADA sistema se vrši putem softverskog paketa PROMOTIC proizvođača
MYCROSYS.
 
PLC i HMI

Prilikom projektovanja određenih složenijih aplikacija, koristimo PLC (engl. Programmable Logic Controller)
uređaje renomiranih svetskih proizvođača: Siemens, Fatek, Delta, Unitronics, Horner, kao i touch panele (engl.
HMI - Human Machine Interface) proizvođača Weintek i Delta. Aplikacije izvedene ovim uređajima su se pokazale
kao pouzdane i rade već duži niz godina.