Automatika i regulisani pogoni u industriji
Proizvodnja
Uređaji za povišenje pritiska

Kompaktna postrojenja za povišenje pritiska vode za sanitarnu i hidrantsku mrežu. Regulacija pritiska se izvodi
upravljanjem pumpama preko presostata i frekventnom regulacijom jedne, dve ili više pumpi. Obezbeđena je
zaštita pumpi od rada na suvo, kao i elektronska zaštita od ispada faza, preopterećenja i kratkog spoja.
Zadavanje pritiska se izvodi klasično (podešavanje presostata) ili preko operatorskog panela sa tastaturom. Ovde
se takođe mogu očitati sva stanja uređaja i trenutni pritisak u sistemu.
 
 
TDM rele

Elektronski uređaji za zaštitu potapajućih pumpi od pregrevanja namotaja i prodora vode u komoru iznad
mehaničkog zaptivača (TDM rele). Uređaj dolazi sa jedanestopinskim podnožijem, spreman za monzažu
na DIN šinu.
 
Copyright © 2022 Sim elektronika. Sva prava zadržana.
Uređaji za prečišćavanje otpadnih voda

Automatska postrojenja za prečiščavanje otpadnih voda u svim fazama njihovog tretmana. Regulacija rada uređaja izvodi se u odnosu na trenutnu količinu prispele otpadne vode, čime se produžuje radni vek uređaja. Kako bi se izbegla mehanička oštećenja uređaja, usled zaglavljenja zbog sadržaja samih otpadnih voda, obezbeđena je detekcija preopterećenja sa algoritmom za samostalno otklanjanje kvara. Unos parametara i praćenje rada olakšano je putem grafičkih interfejsa na vratima ormana uređaja. Omogućen je i prenos podataka (žično ili bežčno) sa uređaja na udaljenu lokaciju u cilju nadzora i upravljana rada (SCADA aplikacija).
 
Kontrolni paneli

Elektroormani za kontrolu i upravljanje mašinama, pumpama, i drugim uređajima prema zahtevu kupca.
Izrađujemo i panele za standardne uređaje: bunarske pumpe, postrojenja za povišenje pritiska, PP postrojenja,
automatske rešetke za prečišćavanje otpadnih voda i stanice za prepumpavanje otpadnih voda. Uz svaki uređaj
isporučujemo i kompletnu dokumentaciju sa električnim šemama, uputstvima za povezivanje i puštanje u rad.